Vad är Reiki?

Ordet reiki är i japan en generell benämning för healing. Ordet är en sammansättning av Rei – som står för den universella energin och Ki – som är ordet för livsenergi (motsvarande Qi Kina eller Indiens prana). Det vi syftar på med Reiki är en speciell tibetansk healingmetod som är flera tusen år gammal men återupptäcktes och presenterades av japanen Miako Usui (1865 – 1926) vilken han själv kallade för ”Usui Shiki Ryoho” . Usuis metod för naturligt helande.

Den som behandlar är bara en kanal för energin

En reikibehandling är en mjuk, lugn, avslappnande behandling där man genom att lägga händerna i olika positioner aktiverar personens naturliga självläkande förmåga. Det är alltså inte själva healern som ger av sin energi, utan fungerar som en kanal som aktiverar energin hos den som blir behandlad

Photo by Riccardo Annandale on Unsplash

Man kan inte göra fel med Reiki, du kan inte ge mer energi än någon behöver och du kan inte behandla någon som inte vill bli behandlad eftersom det är personen själv som drar åt sig den energi den vill ha. Man kan se det som att den som behandlar är en radio eller tv-sändare – man vidarebefordrar helt enkelt bara energivågor till den kanal eller frekvens som mottagaren har ställt in, dvs. behöver.

Det är med andra ord viktigt att man lägger både sitt ego och sina förväntningar och önskan om ett specifikt resultat när man ger en behandling. Energin kommer dit den skall, där orsaken till obalansen som skapar problem ligger, vilket kanske inte är något som vi själva ser och förstår grunden till eftersom det är både fysiska och mentala orsaker som skapar obalanser. Vi ser människan som en helhet.

Metoden är spridd över hela världen

Det som gör att just Reiki fått så stort genombrott och blivit så brett accepterat som behandlingsform över hela världen är att det är så enkelt att lära sig – alla kan lära sig Reiki – men ändå så kraftfullt. Man har forskat och dokumenterat att Reiki-behandling bidrar till hälsa och välbefinnande genom att öka utsöndring av hormoner som är smärtlindrande och stressreducerande, vilket i sin tur bidrar till att stärka kroppens immunförsvar.

Integrationen med Reiki och alternativa metoder och sjukvården betydligt större utomlands

I andra länder, t.ex. USA används Reiki mer uttalat som komplement inom sjukvård, speciellt efter operationer, Reiki används på över 800 sjukhus i USA. I Indien finns speciella sjukhus där man enbart jobbar med Reiki.  I Sverige är det sedan 2007 godkänt som friskvård och avdragsgillt hos Skatteverket. Reiki är också godkänt som alternativmedicin av WHO.

Det finns över 4 miljoner Reikiutövare i världen!

När man går en Reikiutbildning får man en initiering av Reikimästaren som håller kursen. Det som skiljer Reiki från många andra healingformer är att metoden förs vidare via initieringen. En person som är Reikimästare öppnar upp energikanalen och ”kopplar upp”eller snarare tonar in personen på energin via sin egen kanal. Man kan heala och använda Reiki utan initiering, men undersökningar har visat att energin blir mer kraftfull hos en person som genomgått en initiering. Mer om initieringar länge fram i det här avsnittet.